Chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công chức, viên chức

Loading...

1.000 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm; chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công viên chức. 

Sáng 18/7, ngành Thanh tra tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua đó phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng); kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng…

Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 7 ha đất; khởi tố 4 vụ, 3 đối tượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai mạc hội nghị
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai mạc hội nghị
vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/nmd4rw0ndfycrb7fgmumzw/2019_07_18/thanh_tra_chinh_phu_dolj.jpg” alt=”” data-photo-original-

Loading...