Infographics: Bi tráng Gạc Ma

Loading...

Ngày 14/3/1988, Trung Quốc tấn công, xâm chiếm cụm đá Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao, thảm sát 64 chiến sĩ, chiếm trái phép Gạc Ma của Việt Nam.

Loading...