Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống

Loading...

Dưới đây là những tin tốt năm 2018 ở nhiều nơi trên thế giới khiến bạn cảm thấy lạc quan hơn vào cuộc sống.

Năm 2018, dự trữ vàng của Nga “vượt mặt” TQ: Có tấm khiên này, Nga không còn sợ Mỹ trừng phạt? Sốc với những đại án “hổ lớn” Trung Quốc năm 2018 2018: 8 lần TT Trump “tấn công” tinh hoa thế giới, từ TT Putin tới Thủ tướng Merkel

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-1-15491996634552072852445.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 1.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 1.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-1-15491996634552072852445.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-1-15491996669791815156934.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 2.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 2.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-1-15491996669791815156934.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-2-15491996669801770873116.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 3.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 3.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-2-15491996669801770873116.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-3-1549199666980324814446.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 4.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 4.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-3-1549199666980324814446.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-4-1549199666981463044879.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 5.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 5.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-4-1549199666981463044879.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-5-15491996669821323928311.jpg” w=”720″ h=”449″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 6.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 6.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-5-15491996669821323928311.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-6-15491996669821865621436.jpg” w=”720″ h=”449″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 7.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 7.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-6-15491996669821865621436.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-7-1549199666984344298020.jpg” w=”720″ h=”449″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 8.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 8.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-7-1549199666984344298020.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-8-15491996669841248160640.jpg” w=”720″ h=”449″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 9.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 9.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-8-15491996669841248160640.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-9-1549199666985382370722.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 10.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 10.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-9-1549199666985382370722.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-10-1549199666987214820731.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 11.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 11.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-10-1549199666987214820731.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-11-15491996669882124296241.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 12.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 12.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-11-15491996669882124296241.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-12-1549199666989956073242.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 13.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 13.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-12-1549199666989956073242.jpg” >

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/3/photo-13-1549199666990510582358.jpg” w=”720″ h=”450″ alt=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 14.” title=”Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống – Ảnh 14.” rel=”lightbox” photo type=”photo” data-original=”http://sohanews.sohacdn.com/2019/2/3/photo-13-1549199666990510582358.jpg” >

Loading...