Nữ đặc nhiệm giữ an ninh khách sạn ông Kim Jong-un lưu trú

Loading...

 Nữ cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trong tổ tuần tra khách sạn Melia, bảo vệ cho Chủ tịch Kim Jong-un ở vòng ngoài.

TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ-TRIỀU LẦN 2

Loading...